8 Tháng Tám, 2021

Ý nghĩa 78 lá bài Tarot Rider Waite Smith - Sách hướng dẫn Rider Waite Smith Tarot mới nhất

Hiểu được chính xác thông điệp mà trải bài Tarot đang muốn truyền đạt đến luôn là mong muốn lớn nhất của tất cả các Tarot Reader.

Và để làm được điều này thì chúng ta không thể không nắm được ý nghĩa 78 lá bài Tarot.

Trong bài viết này, TailieuTarot.com sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về hình ảnh và ý nghĩa 78 lá bài Tarot Rider Waite Smith. Cùng theo dõi bài viết bên dưới của chúng mình nhé!

Ý nghĩa 78 lá bài Tarot Rider Waite Smith
Ý nghĩa 78 lá bài Tarot Rider Waite Smith

Sách hướng dẫn Rider Waite Smith Tarot mới nhất

Click vào link đính kèm theo tên lá bài trong phần nội dung bên dưới để xem ý nghĩa cụ thể của chúng!

BỘ ẨN CHÍNH - MAJOR ARCANA

BỘ ẨN PHỤ - MINOR ARCANA

Bộ Gậy - Wands

 • Ace
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six
 • Seven
 • Eight
 • Nine
 • Ten
 • Page
 • Knight
 • Queen
 • King

Bộ Cốc - Cups

 • Ace
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six
 • Seven
 • Eight
 • Nine
 • Ten
 • Page
 • Knight
 • Queen
 • King

Bộ Kiếm - Swords

 • Ace
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six
 • Seven
 • Eight
 • Nine
 • Ten
 • Page
 • Knight
 • Queen
 • King

Bộ Xu - Pentacles

 • Ace
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six
 • Seven
 • Eight
 • Nine
 • Ten
 • Page
 • Knight
 • Queen
 • King

Biểu tượng và Ý nghĩa 78 lá bài Tarot theo chuẩn Rider Waite Smith

BỘ ẨN CHÍNH - MAJOR ARCANA

Ý nghĩa The Fool Rider Waite Smith Tarot - Chàng Khờ trong Rider Waite Smith Tarot
0 The Fool
Ý nghĩa The Magician Rider Waite Smith Tarot - Ảo Thuật Gia trong Rider Waite Smith Tarot
I The Magician
Ý nghĩa The High Priestess Rider Waite Smith Tarot - Nữ Tư Tế trong Rider Waite Smith Tarot
II The High Priestess
Ý nghĩa The Empress Rider Waite Smith Tarot - Hoàng Hậu trong Rider Waite Smith Tarot
III The Empress
Ý nghĩa The Emperor Rider Waite Smith Tarot - Nhà Vua trong Rider Waite Smith Tarot
IV The Emperor
Ý nghĩa The Hierophant Rider Waite Smith Tarot - Giáo Hoàng trong Rider Waite Smith Tarot
V The Hierophant
Ý nghĩa The Lovers Rider Waite Smith Tarot - Tình Nhân trong Rider Waite Smith Tarot
VI The Lovers
Ý nghĩa The Chariot Rider Waite Smith Tarot - Xe Ngựa trong Rider Waite Smith Tarot
VII The Chariot
Ý nghĩa Strength Rider Waite Smith Tarot - Sức Mạnh trong Rider Waite Smith Tarot
VIII The Strength
Ý nghĩa The Hermit Rider Waite Smith Tarot - Ẩn Sĩ trong Rider Waite Smith Tarot
IX The Hermit
Ý nghĩa Wheel Of Fortune Rider Waite Smith Tarot - Vòng Quay Số Phận trong Rider Waite Smith Tarot
X Wheel Of Fortune
Ý nghĩa Justice Rider Waite Smith Tarot - Công Lý trong Rider Waite Smith Tarot
XI Justice
Ý nghĩa The Hanged Man Rider Waite Smith Tarot - Người Treo Ngược trong Rider Waite Smith Tarot
XII The Hanged Man
Ý nghĩa Death Rider Waite Smith Tarot - Cái Chết trong Rider Waite Smith Tarot
XIII Death
Ý nghĩa Temperance Rider Waite Smith Tarot - Sự Cân Bằng trong Rider Waite Smith Tarot
XIV Temperance
Ý nghĩa The Devil Rider Waite Smith Tarot - Ác Quỷ trong Rider Waite Smith Tarot
XV The Devil
Ý nghĩa The Tower Rider Waite Smith Tarot - Tòa Tháp trong Rider Waite Smith Tarot
XVI The Tower
Ý nghĩa The Star Rider Waite Smith Tarot - Ngôi Sao trong Rider Waite Smith Tarot
XVII The Star
Ý nghĩa The Moon Rider Waite Smith Tarot - Mặt Trăng trong Rider Waite Smith Tarot
XVIII The Moon
Ý nghĩa The Sun Rider Waite Smith Tarot - Mặt Trời trong Rider Waite Smith Tarot
XIX The Sun
Ý nghĩa Judgement Rider Waite Smith Tarot - Sự Phán Xét trong Rider Waite Smith Tarot
XX Judgement
Ý nghĩa The World Rider Waite Smith Tarot - Thế Giới trong Rider Waite Smith Tarot
XXI The World

BỘ ẨN PHỤ - MINOR ARCANA

Bộ Gậy - Wands

Ý nghĩa Ace Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Át Chủ Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Ace Of Wands - Ách Gậy
Ý nghĩa Two Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Hai Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Two Of Wands - Hai Gậy
Ý nghĩa Three Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Ba Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Three Of Wands - Ba Gậy
Ý nghĩa Four Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Bốn Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Four Of Wands - Bốn Gậy
Ý nghĩa Five Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Năm Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Five Of Wands - Năm Gậy
Ý nghĩa Six Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Sáu Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Six Of Wands - Sáu Gậy
Ý nghĩa Seven Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Bảy Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Seven Of Wands - Bảy Gậy
Ý nghĩa Eight Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Tám Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Eight Of Wands - Tám Gậy
Ý nghĩa Nine Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Chín Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Nine Of Wands - Chín Gậy
Ý nghĩa Ten Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Mười Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Ten Of Wands - Mười Gậy
Ý nghĩa Page Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Tiểu Đồng Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Page Of Wands - Tiểu Đồng Gậy
Ý nghĩa Knight Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Hiệp Sĩ Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Knight Of Wands - Hiệp Sĩ Gậy
Ý nghĩa Queen Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Hoàng Hậu Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
Queen Of Wands - Hoàng Hậu Gậy
Ý nghĩa King Of Wands Rider Waite Smith Tarot - Vua Gậy trong Rider Waite Smith Tarot
King Of Wands - Hoàng Đế Gậy

Bộ Cốc - Cups

Ý nghĩa Ace Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Át Chủ Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Ace Of Cups - Ách Cốc
Ý nghĩa Two Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Hai Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Two Of Cups - Hai Cốc
Ý nghĩa Three Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Ba Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Three Of Cups - Ba Cốc
Ý nghĩa Four Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Bốn Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Four Of Cups - Bốn Cốc
Ý nghĩa Five Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Năm Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Five Of Cups - Năm Cốc
Ý nghĩa Six Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Sáu Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Six Of Cups - Sáu Cốc
Ý nghĩa Seven Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Bảy Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Seven Of Cups - Bảy Cốc
Ý nghĩa Eight Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Tám Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Eight Of Cups - Tám Cốc
Ý nghĩa Nine Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Chín Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Nine Of Cups - Chín Cốc
Ý nghĩa Ten Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Mười Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Ten Of Cups - Mười Cốc
Ý nghĩa Page Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Tiểu Đồng Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Page Of Cups - Tiểu Đồng Cốc
Ý nghĩa Knight Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Hiệp Sĩ Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Knight Of Cups - Hiệp Sĩ Cốc
Ý nghĩa Queen Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Hoàng Hậu Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
Queen Of Cups - Hoàng Hậu Cốc
Ý nghĩa King Of Cups Rider Waite Smith Tarot - Vua Cốc trong Rider Waite Smith Tarot
King Of Cups - Hoàng Đế Cốc

Bộ Kiếm - Swords

Ý nghĩa Ace Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Át Chủ Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Ace Of Swords - Ách Kiếm
Ý nghĩa Two Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Hai Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Two Of Swords - Hai Kiếm
Ý nghĩa Three Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Ba Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Three Of Swords - Ba Kiếm
Ý nghĩa Four Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Bốn Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Four Of Swords - Bốn Kiếm
Ý nghĩa Five Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Năm Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Five Of Swords - Năm Kiếm
Ý nghĩa Six Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Sáu Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Six Of Swords - Sáu Kiếm
Ý nghĩa Seven Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Bảy Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Seven Of Swords - Bảy Kiếm
Ý nghĩa Eight Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Tám Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Eight Of Swords - Tám Kiếm
Ý nghĩa Nine Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Chín Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Nine Of Swords - Chín Kiếm
Ý nghĩa Ten Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Mười Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Ten Of Swords - Mười Kiếm
Ý nghĩa Page Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Tiểu Đồng Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Page Of Swords - Tiểu Đồng Kiếm
Ý nghĩa Knight Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Hiệp Sĩ Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Knight Of Swords - Hiệp Sĩ Kiếm
Ý nghĩa Queen Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Hoàng Hậu Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
Queen Of Swords - Hoàng Hậu Kiếm
Ý nghĩa King Of Swords Rider Waite Smith Tarot - Vua Kiếm trong Rider Waite Smith Tarot
King Of Swords - Hoàng Đế Kiếm

Bộ Xu - Pentacles

Ý nghĩa Ace Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Át Chủ Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Ace Of Pentacles - Ách Xu
Ý nghĩa Two Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Hai Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Two Of Pentacles - Hai Xu
Ý nghĩa Three Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Ba Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Three Of Pentacles - Ba Xu
Ý nghĩa Four Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Bốn Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Four Of Pentacles - Bốn Xu
Ý nghĩa Five Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Năm Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Five Of Pentacles - Năm Xu
Ý nghĩa Six Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Sáu Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Six Of Pentacles - Sáu Xu
Ý nghĩa Seven Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Bảy Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Seven Of Pentacles - Bảy Xu
Ý nghĩa Eight Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Tám Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Eight Of Pentacles - Tám Xu
Ý nghĩa Nine Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Chín Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Nine Of Pentacles - Chín Xu
Ý nghĩa Ten Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Mười Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Ten Of Pentacles - Mười Xu
Ý nghĩa Page Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Tiểu Đồng Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Page Of Pentacles - Tiểu Đồng Xu
Ý nghĩa Knight Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Hiệp Sĩ Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Knight Of Pentacles - Hiệp Sĩ Xu
Ý nghĩa Queen Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Hoàng Hậu Xu trong Rider Waite Smith Tarot
Queen Of Pentacles - Hoàng Hậu Xu
Ý nghĩa King Of Pentacles Rider Waite Smith Tarot - Vua Xu trong Rider Waite Smith Tarot
King Of Pentacles - Hoàng Đế Xu

Nếu bạn thấy bài viết này hay, hãy đánh giá 5 sao hoặc để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới để chúng mình có thêm động lực tiếp tục phát huy nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

5/5 - (15 bình chọn)
Có thể bạn thích:
23 Tháng Ba, 2023
Mối tương quan giữa lá bài Ace Of Wands và Tình Dục

Ách Gậy thường được gán với Sự khởi đầu mới; Sự khao khát tự phát triển; Tính sáng tạo;...Nhưng bạn đã bao giờ nhìn Ace of Wands và Tình dục chưa? Cùng xem nhé!

22 Tháng Ba, 2023
Ý nghĩa Ace of Wands Rider Waite Smith Tarot - Ách Gậy trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa Ace of Wands Rider Waite Smith Tarot - Ách Gậy trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình… nhé!

27 Tháng Sáu, 2022
Ý nghĩa The World Rider Waite Smith Tarot - Thế Giới trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa The World Rider Waite Smith Tarot - Thế Giới trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình... nhé!

27 Tháng Sáu, 2022
Ý nghĩa Judgement Rider Waite Smith Tarot - Sự Phán Xét trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa Judgement Rider Waite Smith Tarot - Sự Phán Xét trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình... nhé!

20 Tháng Mười, 2021
Ý nghĩa The Sun Rider Waite Smith Tarot - Mặt Trời trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa The Sun Rider Waite Smith Tarot - Mặt Trời trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình... nhé!

15 Tháng Mười, 2021
Ý nghĩa The Moon Rider Waite Smith Tarot - Mặt Trăng trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa The Moon Rider Waite Smith Tarot - Mặt Trăng trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình... nhé!

20 Tháng Chín, 2021
Ý nghĩa The Star Rider Waite Smith Tarot - Ngôi Sao trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa The Star Rider Waite Smith Tarot - Ngôi Sao trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình... nhé!

18 Tháng Chín, 2021
Ý nghĩa The Tower Rider Waite Smith Tarot - Tòa Tháp trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa The Tower Rider Waite Smith Tarot - Tòa Tháp trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình... nhé!

17 Tháng Chín, 2021
Ý nghĩa The Devil Rider Waite Smith Tarot - Ác Quỷ trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa The Devil Rider Waite Smith Tarot - Ác Quỷ trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình... nhé!

14 Tháng Chín, 2021
Ý nghĩa Temperance Rider Waite Smith Tarot - Sự Cân Bằng trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa Temperance Rider Waite Smith Tarot - Sự Cân Bằng trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình... nhé!

13 Tháng Chín, 2021
Ý nghĩa Death Rider Waite Smith Tarot - Cái Chết trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa Death Rider Waite Smith Tarot - Cái Chết trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình... nhé!

12 Tháng Chín, 2021
Ý nghĩa The Hanged Man Rider Waite Smith Tarot - Người Treo Ngược trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa The Hanged Man Rider Waite Smith Tarot - Người Treo Ngược trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình... nhé!

Bài viết mới nhất
23 Tháng Ba, 2023
Mối tương quan giữa lá bài Ace Of Wands và Tình Dục

Ách Gậy thường được gán với Sự khởi đầu mới; Sự khao khát tự phát triển; Tính sáng tạo;...Nhưng bạn đã bao giờ nhìn Ace of Wands và Tình dục chưa? Cùng xem nhé!

22 Tháng Ba, 2023
Ý nghĩa Ace of Wands Rider Waite Smith Tarot - Ách Gậy trong Rider Waite Smith Tarot

Cùng TailieuTarot tìm hiểu ý nghĩa Ace of Wands Rider Waite Smith Tarot - Ách Gậy trong Rider Waite Smith Tarot xuôi ngược trong công việc, tình yêu, gia đình… nhé!

3 Tháng Tám, 2022
Khi cảm thấy bất lực trước cuộc sống thì hãy đọc bài viết này nhé

Đã bao giờ bạn cảm thấy ngột ngạt khó thở, áp lực cuộc sống đè nặng lên vai, chán nản...? Khi cảm thấy bất lực trước cuộc sống vậy thì hãy đọc bài viết này nhé!

10 Tháng Bảy, 2022
Duke Agares - Công tước Agares

Trong bài viết này, TailieuTarot.com sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết về Duke Agares - Công tước Agares - Con Quỷ thứ hai (2/72) trong số 72 Con Quỷ của Vua Solomon!

9 Tháng Bảy, 2022
King Bael - Vua Bael

Trong bài viết này, TailieuTarot.com sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết về King Bael - Vua Bael - Con Quỷ thứ nhất (1/72) trong số 72 Con Quỷ của Vua Solomon!

9 Tháng Bảy, 2022
Ý nghĩa chi tiết về 72 Con Quỷ của Vua Solomon mới nhất hiện nay

Ý nghĩa chi tiết về 72 Con Quỷ của Vua Solomon mới nhất hiện nay sẽ đem đến các thông tin chi tiết về 72 Thực Thể Ác Quỷ được ghi chép trong Kinh Thánh Solomon!

9 Tháng Bảy, 2022
72 Con Quỷ của Vua Solomon

72 Con Quỷ của Vua Solomon bị điều khiển bởi một chiếc nhẫn ma thuật do Tổng lãnh Thiên Thần Micae ban và đã giúp xây dựng ngôi đền đầu tiên của người Do Thái!

7 Tháng Bảy, 2022
Vua Solomon là ai?

Vua Solomon là ai? Hãy cùng Tài Liệu Tarot tìm hiểu sơ lược những thông tin đáng chú ý về vị vua vĩ đại nhất trong số tất cả các vị vua thuộc mọi thời đại nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

crosschevron-downtext-align-right